06 26 79 43 73 / 06 20 11 96 58

Hoe gezond is hardlopen?

Een artikel in de Gezondgids van de Consumentenbond van april 2013 vatte het simpel samen: Wondermiddel onder handbereik. Dagelijks bewegen en met name hardlopen is ook daadwerkelijk een wondermiddel: als je je gezondheid wilt bevorderen kun je het beste dagelijks trainen. Dagelijks trainen heeft ongelooflijke positieve effecten op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Omgekeerd levert gebrek aan beweging zelfs grotere gezondheidsrisico’s op dan roken. In een artikel in The Lancet van juli 2012 is berekend dat één op de tien mensen sterft door gebrek aan beweging. Jaarlijks zijn dat wereldwijd 5,3 miljoen mensen tegenover 5,1 miljoen door roken.

Anima Sana In Corpore Sano

Al eeuwenlang wordt het belang van een goede conditie onderkend, zoals blijkt uit vele oude zegswijzen zoals bijvoorbeeld ‘rust roest’, of het bovenstaande ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Trainen en met name hardlopen leidt bij uitstek tot een gezond lichaam door een combinatie van de onderstaande effecten:

1.  De dagelijkse training heeft een direct en zeer groot positief effect op de lichamelijke fitheid; je krijgt het lichaam en de conditie van een atleet.

2.  Je gaat ‘automatisch’ gezonder leven; minder en gezonder eten en drinken,  niet meer roken en weinig of geen alcohol gebruiken.

3.  Je bloedwaarden en andere gezondheidsparameters veranderen in positieve zin.

4.  Het risico op ziekten daalt en de weerstand tegen ziekten neemt toe.

Zoals miljoenen hardlopers dagelijks ervaren, heeft hardlopen ook zeer grote positieve effecten op de geestelijke gesteldheid. Deze worden in een latere column behandeld.

Fysiologen en sportcoaches weten dat het menselijk lichaam een enorm vermogen heeft om zich aan te passen aan trainingsprikkels. Door dagelijkse training kunnen we bereiken dat ons lichaam zich voortdurend ontwikkeld en in staat is om betere prestaties te leveren. Het blijkt dat heel veel aspecten trainbaar zijn, zoals uithoudingsvermogen, snelheid, kracht, lenigheid en coördinatie. In de onderstaande box zijn een aantal positieve effecten van training weergegeven.

Het ‘automatisme’ van de gezondere leefstijl van hardlopers is voor zover wij weten nooit wetenschappelijk onderzocht, maar daarom niet minder waar. We kennen geen enkele serieuze hardloper die rookt en kantines van atletiekverenigingen waren al lang rookvrij voordat de wetgeving daartoe verplichtte.  Vrijwel alle hardlopers gaan na verloop van tijd ook gezonder eten en drinken, want ze beseffen dat hun conditie en hun prestaties daardoor beïnvloed worden. Ieder pondje gaat door het mondje. Hardlopers zijn zich dikwijls ook meer bewust van de noodzaak om hun lichaam op een goede en gezonde manier te voeden en te onderhouden. Mijn lichaam is mijn tempel. 

Als je hardlopen in een pil zou kunnen stoppen, zouden er miljarden van verkocht worden!

De positieve effecten van hardlopen zijn op het eerste gezicht onvoorstelbaar groot. Niet alleen wordt door training onze conditie beter en gaan we er uitzien als gezonde atleten, maar ook in ons lichaam worden allerlei processen beïnvloed met als resultaat dat onze bloedwaarden en andere gezondheidsparameters gunstiger worden.  In onderstaande box zijn deze positieve effecten samengevat. 

Gezondheid is zeker niet alles, maar zonder gezondheid kan niets gedijen.

De bovenstaande uitspraak van Arthur Schopenhauer vat op een goede wijze samen waar alle positieve effecten van hardlopen uiteindelijk toe leiden, namelijk minder (risico’s op) ziekte. Het is dan ook geen wonder dat sommige Amerikaanse ziektekostenverzekeraars reeds begonnen zijn om programma’s aan te bieden waarbij mensen korting krijgen op de zorgpremie als ze regelmatig hardlopen. In Nederland stimuleren ziektekostenverzekeraars sporten in meer algemene zin door korting te geven bij het gebruik van ‘health centers’. Zorginstellingen bieden hardlopen als therapie aan, bijvoorbeeld bij depressies maar ook meer algemeen omdat het bij uitstek een medicijn is tegen heel veel lichamelijke en geestelijke klachten. Er is wel een keerzijde. Hardlopen is geen generieke oplossing. Je fysieke gesteldheid moet het wel mogelijk maken om te kunnen hardlopen en van alle voordelen te kunnen profiteren.

Bron: Het geheim van hardlopen, Hans van Dijk en Ron van Megen

 

 

Schrijf een reactie