06 26 79 43 73 / 06 20 11 96 58
Wat is Runningtherapie Voor wie is Runningtherapie Effect van Runningtherapie

Praktisch informatie

 


MOMENTEEL NEMEN WE GEEN NIEUWE  AANMELDINGEN AAN.

Individueel

Mind2Run biedt Runningtherapie alleen individueel aan.

Locatie

De trainingen vinden plaats in de bossen van Oranjewoud. Andere locaties zijn in overleg altijd mogelijk.

Duur

Een Runnungtherapietraject duurt 12 weken en bevat 24 trainingen. Hierbij kan gekozen worden uit 2 pakketten:
Pakket 1: 2 trainingen per week onder begeleiding.
Pakket 2: 1 training per week onder begeleiding en 1 training per week zelfstandig met een huiswerkopdracht.

Tarieven

Pakket 1 (24 begeleide trainingen) : €995,00.
Pakket 2 (12 begeleide trainingen en 12 zelfstandige trainingen met huiswerkopdracht): €570,00.

Vergoeding

Zorgverzekering
Runningtherapie wordt (deels) vergoed door de zorgverzekeraars ONVZ en De Friesland. Bent u elders verzekerd, informeer dan bij uw eigen zorgverzekeraar.
PGB
Mensen met een Persoonsgebonden Budget hebben mogelijkheden tot vergoedingen in het kader van begeleiding.  Runningtherapie kunt u laten vallen onder het ‘vrij besteedbaar bedrag ‘.
Werkgever
Bent u (deels) arbeidsongeschikt? Dan is uw werkgever of bedrijfsarts mogelijk bereid om de kosten van de Runningtherapie te vergoeden. Werkt u nog wel maar heeft u stressgerelateerde klachten, informeer dan of u preventief onze Runningtherapie mag volgen.
Eigen bedrijf
Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u de kosten van de Runningtherapie als aftrekpost opvoeren.
Dit kan onder de noemer ‘coachen/persoonlijke ontwikkeling’.

Verwijzing

  • Een verwijzing is niet noodzakelijk, tenzij u voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking komt.
  • De huisarts of specialist kan naar ons doorverwijzen:
    • om een ingezette behandeling (medicatie, gesprekken) te ondersteunen
    • om met Runningtherapie te starten en de resultaten af te wachten, voordat een antidepressivum wordt voorgeschreven
    • bij therapieresistentie, bijv. bij fysiotherapie

Annulering afspraak

Een afspraak annuleren is mogelijk tot 12 uur voor het afgesproken tijdstip. Afspraken die later worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.